Regulamin

REGULAMIN SERWISU styler.pl


1) Postanowienia ogólne

a) Właścicielem serwisu www.styler.pl zwanego dalej serwisem jest firma Styler Grzegorz Litewka Szymon Romaniewski spółka jawna z siedzibą przy ul. Karola Wojtyły 7, 32-086 Węgrzce, zwana dalej Styler
b) Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
c) Klientami serwisu, zwanymi dalej klientami, mogą zostać osoby fizyczne lub prawne prowadzące działalność gospodarczą i posiadające numer NIP

2) Rejestracja nowych klientów

a) Zamówienie może złożyć jedynie zarejestrowany klient
b) Podczas rejestracji klient akceptuje regulamin serwisu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z wymaganiami ustawy
c) dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby firmy Styler i przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Każdy klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych, które należy zgłosić w siedzibie firmy Styler
d) po ukończonej rejestracji klient dostaje informacje o konieczności aktywacji konta. Po jej dokonaniu klient może korzystać z serwisu w jego pełnej wersji

3) Zasady składania zamówień

a) Zamówienia są przyjmowane w trybie 24h/dobę. Zamówienia złożone po godz. 15tej w dni robocze lub w soboty i niedziele są realizowane w kolejnym dniu roboczym
b) Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych. Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną o ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji
c) Styler zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach serwisu, bez podania przyczyn
d) Oferty promocyjne firmy Styler mogą być ograniczone czasowo i ilościowo. O realizacji decyduje kolejność składanych zamówień. Firma Styler może wycofać promocję bez podania przyczyn
e) Firma Styler zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia lub jego części bez podania przyczyn oraz nie mam możliwości uzupełnienia brakującej częsci zamówienia w terminie późniejszym. Należy wygenerować nowe zamówienie spełniające minimum logistyczne.
f) wszystkie podane w serwisie ceny są cenami netto, chyba, że jest zaznaczone inaczej. Dla stron wiążące są ceny podane przy produkcie w momencie składania zamówienia
g) Firma Styler zastrzega sobie prawo zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia
h) Firma Styler stosuje następujący system rabatowy:
- zamówienie do 1000zł netto - rabat 0%
- 1000 – 1500zł netto - rabat 7%
- 1500 – 2000zł netto - rabat 8%
- 2000 - 2500zł netto - rabat 10%
- powyżej 2500zł netto – rabat 15%
i) minimalna kwota zamówienia wynosi 800zł netto, a przy zamówieniu min. 1szt w formacie 40x50 i/lub większych minimalna kwota zamówienia wynosi 1000zł netto

4) Dostawa towarów

a) Zamówiony towar dostarczany jest pod adres wskazany przez klienta w formularzu zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poprzez odbiór własny
b) W przypadku wysyłek do stałych klientów koszty transportu ponosi firma Styler, w innym przypadku koszty transportu są doliczane do faktury, chyba, że zostało to ustalone inaczej
c) Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie będące rezultatem pracy kuriera
d) Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust.1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. (Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny)
e) Warunkiem przyjęcia zwracanego towaru jest oryginalne, nienaruszone, nieuszkodzone opakowanie. Zwracany towar winien być dostarczony wraz z kserokopią dowodu zakupu
f) Koszty transportu zwracanego towaru ponosi klient
g) Klient odpowiada za ewentualne uszkodzenia jakie mogą nastąpić podczas zwrotu towaru

5) Płatności

a) Płatność za zamówiony towar jest dokonywana w trybie: przedpłata za towar, za pobraniem lub przelewem, zgodnie z ustalonymi zasadami współpracy
b) Przy płatności za pobraniem do faktury jest doliczana opłata pobrania w wysokości 20zł netto

c) W przypadku częsciowej realizacji zamówienia, nadpłata zostanie zwrócona na konto z którego była dokonana płatność.

6) Reklamacje

a) W momencie odbioru towaru w obecności kuriera, klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy sporządzić protokół reklamacyjny, który podpisuje przewoźnik. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywane wyłącznie w oparciu o ten dokument
b) Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne powinien skontaktować się z Działem Reklamacji pod nr tel. 12 415 69 96 lub adresem e-mail: reklamacje@styler.pl, gdzie otrzyma instrukcje w sprawie dalszego postępowania
c) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wadliwy towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary o tej samej wartości
d) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.

7) Postanowienia końcowe

a) W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
b) Wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane między stronami polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby właściciela serwisu